Hlavná stránka > Konzulárne záležitosti > Víza do Číny > Výnimky z vízovej povinnosti
Výnimky z vízovej povinnosti

2013-06-28

V bežnej situácii je cudzí štátny príslušník oslobodený od povinnosti žiadať o vízum na vstup do Čínskej ľudovej republiky pri splnení niektorej z nasledujúcich podmienok:

1. Priamy tranzit do 24 hodín

Cudzí štátny príslušník, ktorý cestuje medzinárodným letom s tranzitom cez Čínu, je oslobodený od povinnosti žiadať o vízum za podmienok, že jeho pobyt v tranzitnom priestore na letisku v Číne nepresiahne 24 hodín a zároveň je držiteľom platnej letenky s potvrdenou rezerváciou miesta.

2. 72-hodinový bezvízový tranzit v Pekingu a Šanghaji

Za účelom podpory personálnej výmeny medzi Čínou a ďalšími krajinami môžu od 1. januára 2013 občania príslušných krajín s platnou letenkou do tretej krajiny na letisku v Pekingu a Šanghaji využiť politiku 72-hodinového bezvízového tranzitu.

Zoznam krajín bezvízového tranzitu:

Dvadsaťštyri členských krajín Schengenskej zmluvy v Európe: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko.

Ďalších sedem európskych krajín: Rusko, Veľká Británia, Írsko, Cyprus, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina.

Šesť krajín v Amerike: Spojené štáty americké, Kanada, Brazília, Mexiko, Argentína, Chile.

Dve krajiny v Oceánii: Austrália, Nový Zéland.

Šesť krajín v Ázii: Kórejská republika, Japonsko, Singapur, Brunej, Spojené arabské emiráty, Katar.

Odpovede na často kladené otázky týkajúce sa 72-hodinového bezvízového tranzitu pre cudzincov:

I. Za akých podmienok môže cudzinec žiadať o 72-hodinový bezvízový tranzit v Pekingu a Šanghaji?

Odpoveď: Ak splní tri podmienky: (1) musí byť občanom niektorej zo 45 krajín, ktorých sa týka 72-hodinový bezvízový tranzit, (2) musí byť držiteľom platného cestovného dokladu svojej krajiny a nadväzujúcej letenky do tretej krajiny (oblasti) s odletom do 72 hodín s potvrdeným dátumom a rezerváciou miesta, (3) musí cestovať do tretej krajiny (oblasti) s tranzitom cez Beijing Capital Airport, Shanghai Pudong Airport alebo Shanghai Hongqiao Airport.

II. Ako majú cudzinci, ktorí spĺňajú podmienky pre 72-hodinový bezvízový tranzit, o tento tranzit žiadať?

Odpoveď: Cudzinci, ktorí spĺňajú podmienky pre 72-hodinový bezvízový tranzit, musia žiadosť o bezvízový tranzit oznámiť leteckej spoločnosti, ktorá ich dopraví do Pekingu alebo Šanghaja. Letecká spoločnosť o tejto skutočnosti informuje imigračné orgány na letisku v Pekingu alebo Šanghaji a imigračné orgány po overení, či sú splnené podmienky pre bezvízový tranzit, povolia vstup do krajiny.

III. Je možné žiadať o 72-hodinový bezvízový tranzit, pokiaľ cestujúci v dobe vstupu do Číny ešte nemá zakúpenú letenku z Číny a plánuje si letenku s odletom do tretej krajiny do 72 hodín zakúpiť až po vstupe?

Odpoveď: Podľa predpisov cudzinci z krajín, ktoré spĺňajú podmienky pre 72-hodinový bezvízový tranzit, musia už v dobe žiadania o tranzit mať nadväzujúcu letenku s potvrdeným dátumom a miestom. To znamená, že už pred vstupom do Číny je nutné mať zakúpenú letenku na odlet z Číny. Cudzinci, ktorí letenku s odletom do 72 hodín zatiaľ nemajú, nemôžu využiť túto politiku.

IV. Je možné využiť politiku 72 hodinového bezvízového tranzitu, pokiaľ cestujúci do Pekingu alebo Šanghaja priletí z určitej krajiny (oblasti) a má spiatočnú letenku s potvrdeným miestom a dátumom návratu do 72 hodín späť do tejto krajiny (oblasti)?

Odpoveď: Podľa predpisov sa politika 72-hodinového bezvízového tranzitu vzťahuje na cudzincov zo stanovených krajín, ktorí cez Peking alebo Šanghaj cestujú tranzitom do tretej krajiny alebo oblasti. Napríklad pri tranzite z New Yorku (USA) cez Peking späť do Los Angeles (USA) nie je možné túto politiku využiť.

V. Môže cudzinec, ktorý do Číny vstúpi na základe 72-hodinového bezvízového tranzitu, opustiť Peking alebo Šanghaj a cestovať do iného mesta v Číne? Čo sa stane, keď cudzinec, ktorý do Číny vstúpi na základe 72-hodinového bezvízového tranzitu, zo zvláštnych dôvodov nemôže Čínu opustiť do 72 hodín?

Odpoveď: Cudzinci, ktorí do Číny vstúpia na základe 72-hodinového bezvízového tranzitu, nesmú opustiť správnu oblasť Pekingu alebo Šanghaja. Pokiaľ zo zvláštnych dôvodov potrebujú Peking alebo Šanghaj opustiť, je nutné v súlade so zákonom najskôr získať vízum na imigračnom oddelení polície v Pekingu alebo Šanghaji.

Cudzinci, ktorí do Číny vstupujú na základe 72-hodinového bezvízového tranzitu, musia z Číny vycestovať včas. Pokiaľ je zo zvláštnych dôvodov potrebné pobyt predĺžiť na viac ako 72 hodín, je možné v súlade so zákonom vycestovať až potom, ako cudzinec na imigračnom oddelení polície obdrží zodpovedajúce vízum.

Pokiaľ si cudzinec nezaobstará potrebné vízum, bude imigračné oddelenie polície alebo úrad pohraničnej kontroly postupovať podľa zákona o cudzincoch zdržiavajúcich sa nelegálne v Číne. Pokiaľ bude dotyčný pri ďalšej ceste znovu žiadať o 72-hodinový bezvízový tranzit, má pohraničná kontrola právo jeho žiadosť zamietnuť.

VI. Môžu cudzinci, ktorí do Číny vstúpili v Pekingu na základe 72-hodinového bezvízového tranzitu, požiadať o odchod z Číny z letiska v Šanghaji?

Odpoveď: Cudzinci, ktorí do Číny vstúpili na základe 72-hodinového bezvízového tranzitu, nesmú opustiť mesto, do ktorého im bol povolený vstup. Cudzinci, ktorí na základe 72-hodinového bezvízového tranzitu vstúpili do Číny na letisku v Pekingu (Beijing Capital Airport), musia Čínu opustiť v stanovenej lehote opäť z Beijing Capital Airport, t.j. vycestovanie z letiska v Šanghaji nie je možné.

VII. Je možné vstúpiť do Pekingu vlakom cez vlakovú stanicu Peking-Západ (Beijing West Railway Station) a v priebehu 72 hodín odcestovať lietadlom?

Odpoveď: Politika 72-hodinového bezvízového tranzitu sa v súčasnej dobe v Pekingu a Šanghaji vzťahuje iba na letiská, to znamená, že na využitie tejto politiky v Pekingu je nutné vybaviť si imigračné formality pre tranzit na letisko Beijing Capital Airport.

VIII. Na koho sa obrátiť s prípadnými ďalšími otázkami týkajúcimi sa imigračnej politiky?

Odpoveď: S prípadnými otázkami sa obráťte na imigračné orgány v Pekingu alebo Šanghaji alebo zanechajte svoju otázku v sekcii policajných záležitostí na webových stránkach Ministerstva verejnej bezpečnosti. Informačná telefónna linka imigračného orgánu v Pekingu je 010-56095400, v Šanghaji 021-51105100. Webová stránka Ministerstva verejnej bezpečnosti je www.mps.gov.cn.

Ďalšie otázky:

1. Návšteva regiónu Delta Perlovej rieky

Držitelia pasov krajín udržiavajúcich diplomatické vzťahy s Čínou sú oslobodení od povinnosti žiadať o vízum, pokiaľ sa z Hong Kongu či Macaa vydajú v skupinách organizovaných registrovanými cestovnými agentúrami v Hong Kongu a Macau navštíviť ako turisti región Delta Perlovej rieky (mestá Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen, Zhaoqing, Huzhou) na maximálne 6 dní.

2. Návšteva provincie Hainan

Držitelia bežných pasov nižšie uvedených krajín sú oslobodení od povinnosti žiadať o vízum, pokiaľ sú členmi medzinárodných turistických skupín, organizovaných registrovanými cestovnými agentúrami v provincii Hainan, ktoré boli schválené Čínskou národnou turistickou správou (China National Tourism Administration) a zdržia sa maximálne 15 dní: Austrália, Filipíny, Francúzsko, Indonézia, Taliansko, Kórejská republika, Kanada, Malajzia, Nemecko, Holandsko, Nový Zéland, Rakúsko, Rusko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko, Veľká Británia, USA.

3. Občania Singapuru, Bruneja a Japonska

Držitelia bežných pasov Singapuru, Bruneja a Japonska sú oslobodení od povinnosti žiadať o vízum, pokiaľ navštívia (pevninskú) Čínu za účelom turistiky, obchodu, návštevy priateľov a príbuzných a vstúpia do Číny cez hraničný prechod a zdržia sa maximálne 15 dní.

Pre občanov týchto troch krajín je vízum požadované za nasledujúcich okolností:

(1) Držitelia bežných pasov, ktorí navštívia Čínu za účelom turistiky, obchodu, návštevy priateľov a príbuzných na dobu dlhšiu než 15 dní.

(2) Držitelia bežných pasov, ktorí navštívia Čínu za účelom štúdia, zamestnania, oficiálnej návštevy, dlhodobého pobytu či výberového konania.

(3) Držitelia diplomatických a úradných pasov.

4. APEC Business Travel Card

APEC Business Travel Card je považovaná za viacvstupové vízum platné tri roky. S touto kartou a príslušným pasom je držiteľ oprávnený vstupovať do Číny opakovane po dobu troch rokov. Dĺžka každého pobytu nemá prekročiť 2 mesiace.

5. Držitelia preukazu trvalého pobytu cudzinca

Cudzí štátni príslušníci, ktorí navštevujú Čínu za účelom štúdia či zamestnania a stáli spravodajcovia z cudzích krajín musia do 30 dní od vstupu do Číny na miestnom úrade verejnej bezpečnosti požiadať o preukaz trvalého pobytu cudzinca (Aliens' Permanent Residence Card). V rámci doby platnosti preukazu môžu opakovane vstupovať do Číny a opúštať Čínu bez potreby žiadať o ďalšie vízum.

Veľvyslanectvo ČĽR v SR nezaručuje, že aj pri splnení niektorej z uvedených podmienok bude vstup do ČĽR bez víza skutočne umožnený. V prípade záujmu je možné požiadať o vízum.

<Suggest To A Friend>
  <Print>